Saturday, February 6, 2010

ඇමරිකාවට පයින් ගහන අපේ අය්යලා.
Photo of H1N1 bug.


ඊයේ දිනමින පත්තරයේ අපූරු ක‍ටුනයක් පලවී තිබුනි. එහි තිබුනේ රාජපස්ස රජ තුමා අන්කල් සෑම් ගේ තොප්පියට හෙවත් ඇමරිකවට පා පහරක් දෙන ආකරයයි.

මේ උම්මත්තකයන්ට ඉතා කෙටි යමක් මතක් කර දීමට මේ කදිම අවස්තාවකි. H1ණ්1 හෙවත් ඌරු උණට ගොදුරු වී මෙරට කිහිප දෙනෙක්ම දැනටමත් සිටින්නේ පොලවේ අපට විරුද්ද පැත්තේය. (එනම් මෙලොව නොවේය.) ඌරු උණට ඇත්තේ එකම ප්‍රතිකාරයකි. එනම් උණ සැදීමට පෙර එන්නත් ලබා ගැනීමයි.

වෛරස මෙලොවට පහල වන්නෙ කෙලෙස ද යන ප්‍රශ්නයට අපේ අය්යලා කියන්නේ ඒවාත් ඇරිකාවේම නිශ්පදන බවයි. ඇත්ත නැත්ත උන්ගේ මහ උන්වත් දන්නේ නැත. ඇසුන නිසා කියති.

නමුත් ඇමරිකානු මැදිහත්වීම අප නොදන්න සත්යට වඩා විශාලය. ඩොලර් බිලියන 5.1 තරම්ම විශලය. (දත්ත ඇමරිකානු තොරතුරු දැනගනීමෙ නිදහස් පනත යටතෙ ලබාගත් පහත ඇති වෙබ් පි‍ටුවෙන් බල ගන්න. - ලOකාවේ රජයේ වියදම් දෙවියෝ වත් දන්නෙ නැත. - දන්වානම් ඒ බැසිල් උන්නැහේ පමණි)

ඇමරිකාව වියදම් කල ඒ මුදල් ලබුනේ ඇමරිකානු ජනතවගේ බදු වලිණි. බදු ගෙවන්නේ ඇමරිකානු පුරවැසියන් සහ නීත්යානුකූලව ඇමරිකාවේ පදින්චිව සිටින්නෝ පමණි. (වැඩි විස්තර ඇමරිකවේ සිටින අරුණි ශපිරෝ ගෙන් අසා ගත හැකිය. - මොණරාගල සිටින මට වඩා ඇය ඇමරිකානු බදු ක්‍රමය දන්නවා ඇත. සමහර විට අප්‍රේල් මස 14 දිනට පෙර ඒ ගැන යමක් ලOකාවේ අපටත් කියවීමට ලැබේවායි පතමි.)

ඇමරිකානුවන් උන්ගේ කැසිල්ලට ඒ බදු මුදලින් පරීක්ශන පවත්වා නිශ්පාදනය කල එන්නත් අපගේ රටවලටත් උදව් වශයෙන් ලබා දෙති. ඒ මදුරු සිරිපාලගේ සමත් කමක් නිසා නොවේ. ඇමරිකනු දීමනා සැමට දීමේ ප්‍රතිපත්තිය නිසාය. දිණමින කා‍ටුන් ශිල්පියා 1970 දශයේ පාසල් ගියානම් ඇදීහැස විස්කෝතු මතකයේ තිබිය යුතුය.

ඇමරිකවට පයින් ගසා මේ අමනයන් ප්‍රතික්ශෙප කරනේ කුමක්ද? අපට බෙහෙත් දීපල්ලා, ඒත් අපිට තොපි එපා ආකල්පය විය යුතුය. අමරිකව එපා නම් උන්ගේ බෙහෙත්ද නොගෙන සිටිය යුතුය. එයින් ඇමරිකවට පාඩමක් ඉගැන්වීමටද පුලුවන. හත අට එකට තම්බ ගෙන බීම ප්‍රමානවත්ය.

මහත්වරුනි, අධෝ මුඛයේ පින්සල රුවාගෙන කා‍ටුන් නිර්මණය කරන්නට පෙර ඌරු උනෙන් ප්‍රවෙශම් වීමට වග බල ගන්නේ නම් මැනවි.


http://www.hhs.gov/aspr/barda/mcm/panflu/hhspanflu-spending-0901.pdf

- සිතුවිල්ලක් පමනි. දේශනයක් නොවේ.

Friday, February 5, 2010

උත්සහය උක් දන්ඩක් වැන්නේ.

කාලම බලමු.

- සිතුවිල්ලක් පමනි. දේශනයක් නොවේ.